Stavebná činnosť, prenájom nehnuteľností, predaj a distribúcia potravín

ico-building

Stavebno investičná
činnosť

STEELCORE je mladá dynamická stavebno-investičná spoločnosť a našou hlavnou činnosťou je riadenie a realizácia stavebných činností. Je vedená zamestnancami, za ktorými stoja mnohoročné skúsenosti z oblasti riadenia projektov, riadenia stavebného procesu a rozvoja nehnuteľností. Poskytujeme široké spektrum manažérskych služieb spojených s developerskou prípravou stavieb, prípravou a riadením stavebných projektov vrátane dodávky stavieb. STEELCORE ponúka komplexné služby od vyhľadania lokality, spracovania konceptu projektu cez jeho realizáciu až po uvedenie jednotlivých časti do prevádzky. Rozsah služieb možno prispôsobiť tak, aby vyhovovali individuálnym požiadavkám a cieľom každého zákazníka a každého projektu. Vždy je však spoločná zásada – služby spoločnosti STEELCORE sú založené na aktívnom riadení a priebežnej koordinácii činností všetkých účastníkov výstavby s cieľom zaistiť pre zákazníka realizáciu jeho zámerov v požadovaných lehotách, kvalite i nákladoch. Pre zabezpečenie dostatočnej kvality našej produkcie a tým spokojnosti investorov zamestnávame kvalifikovaných odborníkov a disponujeme dostatočnými vlastnými technickými prostriedkami.

Čítať viac »

Spoločnosť Steelcore s.r.o,

Našou hlavnou činnosťou je realizácia bytových, občianskych a výrobno-logistických stavieb.

V priebehu krátkeho obdobia sa spoločnosť STEELCORE etablovala medzi spoľahlivých stavebných dodávateľov
na Slovenskom, Českom a Nemeckom trhu.

 


MEDZINÁRODNÉ PôSOBENIE

 

SLOVENSKO celé Slovensko
ČESKO Ostrava, Karviná, Český Tešín
NEMECKO Drážďany, Berlin, Halle (mesto), Lipsko, Görlitz a ďalšie